Dudenverlag Duden Located at Mecklenburgische Str. 53, Berlin, 14171, Berlin , . Phone: +49 30 897 85 82-81. .

rheumatic

rheumatic [ruːˈmætɪk] MED
 1. A adj (adv rheumatically) rheumatisch:
  1. a) auf Rheumatismus beruhend
   • rheumatic fever rheumatisches Fieber, akuter Gelenkrheumatismus
  2. b) an Rheumatismus leidend
   • a rheumatic old man
 2. B s
  1. 1. Rheumatiker(in)
  2. 2. pl (als sg konstruiert) Br umg Rheuma n
↑ Nach oben