Dudenverlag Duden Located at Mecklenburgische Str. 53, Berlin, 14171, Berlin , . Phone: +49 30 897 85 82-81. .

osculation

osculation [ˌʔskjʊˈleɪʃn; US ˌɑs-] s
  1. 1. besonders hum
    1. a) Kuss m
    2. b) Küssen n
  2. 2. MATH Oskulation f, Berührung f zweier Kurven
    • point of osculation Berührungspunkt m
↑ Nach oben