Dudenverlag Duden Located at Mecklenburgische Str. 53, Berlin, 14171, Berlin , . Phone: +49 30 897 85 82-81. .

liturgic

liturgic [lɪˈtɜːdʒɪk; US lɪˈtɜr-] REL
  1. A adj (adv liturgically) liturgisch
  2. B
    • s liturgics pl (als sg konstruiert) Liturgik f, Liturgiewissenschaft f
↑ Nach oben