Dudenverlag Duden Located at Mecklenburgische Str. 53, Berlin, 14171, Berlin , . Phone: +49 30 897 85 82-81. .

imidogen

imidogen [ɪˈmɪdədʒen; -dʒən] s CHEM NH-Gruppe f, Imidogruppe f
↑ Nach oben