Dudenverlag Duden Located at Mecklenburgische Str. 53, Berlin, 14171, Berlin , . Phone: +49 30 897 85 82-81. .

Hegira

Hegira [ˈhedʒɪrə; hɪˈdʒaɪərə] s
  1. 1.
    1. a) Hedschra f (Aufbruch Mohammeds von Mekka nach Medina 622 n. Chr., Beginn der islamischen Zeitrechnung)
    2. b) islamische Zeitrechnung
  2. 2. oft
    • hegira Flucht f
↑ Nach oben