Deklination zu geschlechterneutral

Wortart:
Adjektiv

Grammatik

Steigerungsformen

 • Positiv
 • geschlechterneutral
 • Komparativ
 • geschlechterneutraler
 • Superlativ
 • am geschlechterneutralsten

Starke Beugung (ohne Artikel)

 • Maskulinum
 • geschlechterneutraler
 • geschlechterneutralen
 • geschlechterneutralem
 • geschlechterneutralen
 • Femininum
 • geschlechterneutrale
 • geschlechterneutrale
 • geschlechterneutraler
 • geschlechterneutraler
 • Neutrum
 • geschlechterneutrales
 • geschlechterneutrales
 • geschlechterneutralem
 • geschlechterneutralen
 • Plural
 • geschlechterneutrale
 • geschlechterneutrale
 • geschlechterneutralen
 • geschlechterneutraler

Schwache Beugung (mit Artikel)

 • Maskulinum
 • der geschlechterneutrale
 • den geschlechterneutralen
 • dem geschlechterneutralen
 • des geschlechterneutralen
 • Femininum
 • die geschlechterneutrale
 • die geschlechterneutrale
 • der geschlechterneutralen
 • der geschlechterneutralen
 • Neutrum
 • das geschlechterneutrale
 • das geschlechterneutrale
 • dem geschlechterneutralen
 • des geschlechterneutralen
 • Plural
 • die geschlechterneutralen
 • die geschlechterneutralen
 • den geschlechterneutralen
 • der geschlechterneutralen

Gemischte Beugung (mit ein, kein, Possessivpronomen u. a.)

 • Maskulinum
 • kein geschlechterneutraler
 • keinen geschlechterneutralen
 • keinem geschlechterneutralen
 • keines geschlechterneutralen
 • Femininum
 • keine geschlechterneutrale
 • keine geschlechterneutrale
 • keiner geschlechterneutralen
 • keiner geschlechterneutralen
 • Neutrum
 • kein geschlechterneutrales
 • kein geschlechterneutrales
 • keinem geschlechterneutralen
 • keines geschlechterneutralen
 • Plural
 • keine geschlechterneutralen
 • keine geschlechterneutralen
 • keinen geschlechterneutralen
 • keiner geschlechterneutralen

Synonyme finden mit dem Duden-Mentor